INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> najnowszy >> Karol Kołodziejczyk / TERRA INCOGNITA

Karol Kołodziejczyk / TERRA INCOGNITA"Terra incognita to cykl grafik przedstawiających wyimaginowane wyspy w postaci map, oraz nietypowy sposób ich zamieszkiwania przyjmujących formę nieistniejących mobilnych domów. Praca odwołuje się do tradycji literatury utopijnej. Wyspy są miejscem odciętym od stałego lądu. Przez izolację nie ulegają wpływom z zewnątrz, dając tym samym przestrzeń do snucia marzeń. Praca ta jest formą ucieczki od pełnej niesprawiedliwości i podziałów rzeczywistości a jednocześnie jej komentarzem. Odpowiedzią na te problemy jest wyobrażenie społeczności nie związanej z żadnym miejscem, społeczności nomadycznej, nieograniczonej granicami państw, nie zapuszczającej nigdzie korzeni i dzięki tej mobilności zachowującej równowagę." Karol Kołodziejczyk"

"Terra incognita is a series of graphics presenting imaginary islands in the form of maps, as well as an unusual manner in witch they are inhabited, taking the form of non-existent mobile homes. Terra incognita refers to the tradition of Utopian literture. The islands are a place cut off from solid land, through their isolation they are not subject to the influences of the interior, providing in this way a space in witch to dream. This work is a form of escape from a reality full of injustices and divisions, but at the same time comment on it. A response to these problems is a imagined society, not tied to any place, a nomadic society, a state not bound by any borders, not putting down roots anywhere and, thanks to this mobility, retaining balance." Karol Kołodziejczyk

 

Zmień na język polski Change language to English

ZAJĘCIA W TRYBIE ONLINE
Informator ISW

Plany zajęć


Instytut Sztuk Wizualnych
e-mail: Sekretariat@isw.uz.zgora.pl

tel. + 48 68 328 29 67
ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra