INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> Ilustracja i komiks z elem. concept art

ILUSTRACJA I KOMIKS Z ELEMENTAMI CONCEPT ART

 

Instytut Sztuk Wizualnych UZ

Facebook

https://www.facebook.com/ilustracjaikomiks?ref=hl


Studia Ilustracja i komiks z elementami concept art przygotowują do prestiżowych i rozwijających się zawodów związanych z rysunkiem. Ilustracja i komiks są traktowane w bardzo szerokiej perspektywie. Kierunek jest dostosowany do przygotowania absolwenta pod kątem pracy w zawodach, w których ilustracja jest nieodzowną częścią. Pomagamy także w ukształtowaniu własnej drogi twórczej i indywidualnej wrażliwości w kreacjach użytkowych i artystycznych.Program studiów obejmuje swoim zakresem zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne w mediach tradycyjnych oraz cyfrowych. Przedmioty uczą stosowania tradycyjnych narzędzi i technik malarskich, rysunkowych jak i zapoznają z tradycyjną praktyką pracowni grafiki warsztatowej, która współtworzyła historię ilustracji (litografia, drzeworyt). Zajęcia w zakresie nowych mediów obejmują: wykorzystanie programów graficznych i fotografii w pracy ilustratora, digital painting, ilustracje 3D.

Podczas spotkań autorskich i wykładów gościnnych zaproszeni znani rysownicy, autorzy komiksów i ilustracji poprowadzą wykłady oraz warsztaty prezentujące realia pracy w zawodzie i własne doświadczenie. Koncentrujemy się na kompleksowym nauczeniu różnych umiejętności i przekazaniu wiedzy, która w całości składa się na sylwetkę ilustratora.

 

Zajęcia prowadzone są formie wykładów i ćwiczeń (grupy wykładowe do 22 osób) w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych. Program obejmuje 200 godzin, w tym wykłady, ćwiczenia, spotkania z twórcami.

 

Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do podjęcia pracy w różnego rodzaju instytucjach i firmach wydawniczych, branży gier komputerowych oraz produkcji telewizyjnych i filmowych. Umiejętności ilustratora znajdują zastosowanie także w kształtowaniu aplikacji multimedialnych oraz tworzeniu prezentacji i stron internetowych. Absolwent potrafi wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności w pracy indywidualnej i zespołowej poprzez odpowiednie zestawienie ze sobą proporcji pomiędzy wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi.

Wykładowcy:

dr hab. Magdalena Gryska prof. UZ

Jest absolwentem  PWSSP (obecnie UA) Poznań, na kierunku malarstwo. Od 1998 pracuje w Instytucie Sztuk Wizualnych na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, od roku 2010 na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 2003-2008 prowadziła Galerię Stara Winiarnia w Zielonej Górze. Kurator ogólnopolskich wystaw, w tym m.in. Kolekcja Starej Winiarni, Dowód rzeczowy, Eat, sleep, paint, video films. Obecnie prowadzi dyplomująca pracownię malarstwa. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotografią. Jest autorem ok. 20 wystaw indywidualnych i brała udział w ok. 50 wystawach zbiorowych.

dr hab. Radosław Czarkowski prof. UZ

Jest absolwentem  PWSSP (obecnie UA) Poznań, na kierunku grafika w Poznaniu. Pracuje w Instytucie Sztuk Wizualnych na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Prowadzi pracownię rysunku i multimediów w Katedrze Sztuki i Kultury Plastycznej. Współtwórca i współprowadzący galerię intermedialną GI w Zielonej Górze (1992-99). Dwukrotny laureat stypendium twórczego prezydenta miasta Zielona Góra (1994;1998). Autor i współautor wielu prezentacji indywidualnych i zbiorowych. Zajmuje się instalacją, książka artystyczną, obiektem, performance, rysunkiem, grafiką, malarstwem.

dr hab. Sławomir Nikiel prof. UZ

Na Politechnice Wrocławskiej uzyskał stopnie naukowe doktoratu i habilitacji z dyscypliny informatyka w specjalności grafika komputerowa. Od 2010 pracuje na Uniwersytecie Zielonogórskim na stanowisku profesora nadzwyczajnego (obecnie na Wydziale Ekonomii i Zarządzania). Zajmuje się grafiką komputerową 3d, wirtualną rzeczywistością, interakcją człowiek-komputer (w tym projektowaniem gier) oraz zarządzaniem projektami z obszaru przemysłu kreatywnego.

dr Artur Pastuszek

Jest absolwentem filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień naukowy doktora z zakresu filozofii kultury i estetyki uzyskał na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1990 roku pracuje na Uniwesytecie Zielonogórskim, początkowo w Instytucie Filozofii, zaś od 2012 roku w Instytucie Sztuk Wizualnych na stanowisku adiunkta. Zajmuje się współczesną kulturą wizualną,  prowadzi badania nad estetyką przełomu XIX i XX wieku oraz nad relacjami pomiędzy porządkiem władzy a kształtem współczesnych praktyk artystycznych, przemianami sztuki współczesnej oraz obliczami kultury popularnej.

mgr Paweł Andrzejewski

Ur. się w 1977 r. w Turku. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kole, kierunek Wystawiennictwo. Dyplom z wyróżnieniem w 2004 r. w zakresie grafiki warsztatowej w Pracowni Litografii prof. Stefana Ficnera, recenzent: prof. Andrzej Bobrowski. W latach 2002-2004 był stażystą w tejże pracowni. Od 2004 laborant w Instytucie Sztuk Pięknych UZ w Zielonej Górze. Obecnie zatrudniony na stanowisku pracownika naukowego i dydaktycznego w Instytucie Sztuk Wizualnych. Prowadzi Pracownię Litografii u prof. Andrzeja Bobrowskiego, Przygotowanie do druku oraz Projektowanie znaku i identyfikacji. Reprezentant akcji plenerowych, współorganizator i juror konkursów graficznych oraz imprez promocyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zajmuje się grafiką warsztatową i projektową. Jest grafikiem designerem, web developerem oraz edytorem. Brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

mgr Szymon Teluk

Rysownik, karykaturzysta, malarz, autor komiksów. Wykładowca Ośrodka Postaw Twórczych we Wrocławiu i asystent w pracowni malarstwa na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego gdzie prowadzi także zajęcia z komiksu i podstaw ilustracji. Pracownik dydaktyczny na zlecenie instytucji kultury. Twórca działającego w całym kraju projektu: "Warsztaty komiksu, ilustracji i karykatury" popularyzującego komiks i rysunek wśród różnych grup wiekowych. W jego ramach, w ostatnich latach przeprowadził warsztaty tematyczne w ok 150 miejscowościach w Polsce. Wzięło w nich udział już ponad 5000 uczestników z Polski, Czech, Niemiec i Ukrainy.

Jako ilustrator i autor komiksów współpracuje głównie z pisarzami, muzykami oraz na potrzeby reklamy i stron internetowych. Od 1995 roku aktywnie działa jako karykaturzysta rysując w terenie oraz podczas pokazów rysowania na żywo.


mgr Marek Starosta

Absolwent studiów wydawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim. Debiutował opowiadaniem w magazynie Science Fiction. Laureat głównej nagrody w konkursie literackim Fantazje Zielonogórskie 2015. Scenarzysta komiksowy i tłumacz komiksów współpracujący z wydawnictwami Kolekcja Hachette, Mucha Comics oraz Egmont. Pisał dla czasopism Arte, Zeszyty Komiksowe oraz Magia i miecz. Prowadzi warsztaty z przekładu komiksu na Uniwersytecie Gdańskim, na kierunku Translatoryka.


Przedmioty

Formy malarskie w ilustracji dr hab. Magdalena Gryska prof. UZ

Rysunek studyjny dr hab. Magdalena Gryska prof. UZ

Książka artystyczna dr hab. Radosław Czarkowski prof. UZ

Grafika 3d w ilustracji dr hab. Sławomir Nikiel prof. UZ

Portfolio dr hab. Sławomir Nikiel prof. UZ

Semiotyka i ikonografia dr Artur Pastuszek

Prawo autorskie dr Sławomir Kotylak

Historia ilustracji mgr Szymon Teluk

Budowa powieści i scenariusza mgr Marek Starosta

Techniki graficzne w ilustracji mgr Paweł Andrzejewski

Komiks i rysunek koncepcyjny mgr Szymon Teluk

Studium postaci ludzkiej mgr Szymon Teluk

Spotkania autorskie

Blok spotkań autorskich to 1/4 programu studiów. Każde z nich trwa około 6 godzin. Spotkania z wybitnymi specjalistami w uprawianych dziedzinach odbywają się minimum co drugi zjazd. Po rozmowie na temat tajników pracy, zawodu oraz możliwości rozwoju zaproszeni goście omawiają ze studentami ich prace oraz prowadzą zajęcia warsztatowe.

W edycji 2016/2017 zaproszenie przyjęli: Bogusław Polch, Konrad Czernik, Przemysław TRUST Truściński, Krzysztof Gawronkiewicz, Piotr Machłajewski

W związku z tym, że zależy nam na dostosowaniu studiów do indywidualnych preferencji uczestników zastrzegamy możliwość wprowadzenia 10% zmian w programie studiów.

Relacje z zajęć edycji 2015/2016 są dostępne na profilu studiów na facebooku:

https://www.facebook.com/ilustracjaikomiks

Adresaci studiów

Studia adresujemy do absolwentów i studentów studiów licencjackich/magisterskich, ze wszystkich kierunków studiów (także pozauniwersyteckich).

 

Wymagania wstępne

Wymagania jakie powinien spełnić kandydat to; dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.
Osoby nie posiadające komputera korzystają z bazy sprzętowej UZ. Wskazane posiadanie laptopa i podstawowa umiejętność obsługi komputera (dotyczy praktycznej części zajęć w których używamy nowych mediów.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat, Wydział Artystyczny, ul. Wiśniowa 10, 65-001 Zielona Góra

tel./fax (68) 328-29-74

 

Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji podyplomowych:

Czas trwania - 2 semestry Liczba punktów ECTS – 60

Łączną liczba godzin dydaktycznych: 166 studia trwać będą 2 semestry.

Podstawą zdobycia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie ogółem 60 punktów ECTS w wyniku zaliczenia wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu dyplomowego, podczas którego studenci wykażą się wymaganym poziomem wiedzy.

Studia podyplomowe kończą się obroną i prezentacją prac powstałych w czasie trwania całego toku studiów.

 

Plan studiów

Studia będą realizowane w trybie zjazdów co dwa tygodnie (sobota, niedziela). Ogółem po 6 - 7 zjazdów w semestrze (13-14 godzin zajęć na zjazd, godzina dydaktyczna = 45 min)  Terminarz zjazdów zostanie ogłoszony i przesłany studentom na początku listopada.

Soboty:  10:30 - 18:00

Niedziele: 9:00 - 15:00 / 13:30

Taki rozkład zajęć umożliwia w weekend swobodny dojazd i powrót komunikają publiczną z województw: Lubuskiego, Dolnośląskiego, Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego oraz odległych większych miejscowości: Gorzów Wlkp , Poznań , Wrocław , Opole , Szczecin , Warszawa.

Planowany termin rozpoczęcia kolejnej edycji: początek październik 2018

Cena: 2800 zł (za dwa semestry)

Pierwszy semestr: 1400 zł

Drugi semestr: 1400 zł

Opłata rekrutacyjna: 85 zł

Opłata za studia nie obejmuje kosztów materiałów plastycznych niezbędnych do realizacji programu.

Limit miejsc: 22 osoby (decyduje kolejność zgłoszeń)

 

Pytania?
Pytania w sprawie organizacji i programu studiów prosimy kierować na adres: ilustracjaikomiks@wp.pl

 

KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Magdalena Gryska prof. UZ

 

Aktualności:

https://www.facebook.com/ilustracjaikomiks?ref=hl

http://www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe.php

PODANIE NA STUDIA PODYPLOMOWE (*.doc)
 

Instytut Sztuk Wizualnych
e-mail: Sekretariat@isw.uz.zgora.pl

tel. + 48 68 328 29 67
ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra