INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> Malarstwo
Kierunki

MALARSTWO


PRZYJMUJEMY BEZ LIMITU WIEKU!

Rodzaj studiów:
Studia stacjonarne I stopnia

Studia 3-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata
Studia stacjonarne II stopnia
Studia 2-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu magistra

Program dla studiów I stopnia zawiera 3 specjalizacyjne moduły fakultatywne do wyboru:

  • Moduł kształcenia w zakresie malarstwa sztalugowego
  • Moduł kształcenia w zakresie ilustracji i komiksu
  • Moduł kształcenia w zakresie działania obrazem w przestrzeni publicznej

Kompetencje absolwenta Malarstwa

Studia na kierunku malarstwo, to okazja dla poznania języka obrazów, tradycji malarskiej , ale i możliwość zrozumienia rozwoju sztuki współczesnej. Pracownie artystyczne na tym kierunku kształcą w zakresie malarstwa, rysunku, ilustracji, komiksu i concept artu, fotografii, wideo, projektowania graficznego, czy malarstwa w przestrzeni publicznej. Każda z pracowni posiada swój niepowtarzalny kierunek kształcenia.
Moduł *Malarstwo sztalugowe* wyposaża studenta w umiejętności w zakresie warsztatu, kompozycji i kreacji malarskiej.
Moduł *Ilustracja i komiks* to możliwość nabycia podstawowych umiejętności pracy w zawodach, w których ilustracja jest nieodzowną częścią. Koncentrujemy się na nauczaniu, prowadzącym do specjalistycznych kwalifikacji, które składają się na sylwetkę malarza-ilustratora.
Moduł *Działanie obrazem w przestrzeni publicznej* to możliwość nabycia podstawowych umiejętności w zakresie tworzenia obrazów takich jak murale, graffiti i inne obrazy aktywne społecznie.

Dlaczego studiować Malarstwo?

Studiując na kierunku malarstwo, absolwent wyposażony jest w warsztat malarski i rysunkowy oraz umiejętności kreacji artystycznej, które pozwolą mu zaistnieć na szeroko rozumianym rynku sztuki. Dzięki przygotowanej propozycji modułów kształcenia, w rozmaitych zakresach, student ma możliwość rozbudowania swojej twórczości o techniki pokrewne malarstwu.

Przedmioty z jakimi spotkasz się w trakcie studiów to m.in.:
malarstwo, rysunek, technologie malarstwa sztalugowego, psychofizjologia widzenia, działania i struktury wizualne, rzeźba, rysunek anatomiczny, historia malarstwa, filozofia i teoria sztuki, tendencje w malarstwie współczesnym, formy malarskie w ilustracji, komiks i rysunek koncepcyjny, rysunek intermedialny, historia urban artu, projektowanie graficzne z elementami identyfikacji wizualnej

Zerknij i polub nas na: www.facebook.com/Kierunek_Malarstwo


Szczegółowe informacje dotyczące warunków rekrutacji:
http://rekrutacja.uz.zgora.pl/

 

Instytut Sztuk Wizualnych
e-mail: Sekretariat@isw.uz.zgora.pl

tel. + 48 68 328 29 67
ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra