INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> Sztuki Wizualne
Kierunki

Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych / Sztuki Wizualne*


PRZYJMUJEMY BEZ LIMITU WIEKU!

Rodzaj studiów:
Studia stacjonarne I stopnia
Studia 3-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata

Studia stacjonarne II stopnia

Studia 2-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu magistra sztuki

Kierunek sztuki wizualne* wyróżnia wszechstronna oferta kształcenia interdyscyplinarnego w zakresie sztuki, wzbogacona możliwością uzyskania przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie specjalizacyjnych modułów fakultatywnych.

Studia stanowią połączenie ogólnohumanistycznej wiedzy o współczesnej kulturze z praktyką własnej twórczości plastycznej (malarstwo, grafika warsztatowa, rysunek, projektowanie graficzne, fotografia, rzeźba, multimedia).

Program dla studiów I stopnia zawiera 3 moduły fakultatywne do wyboru:
  • Moduł kształcenia w zakresie alternatywnych form edukacji
  • Moduł kształcenia w zakresie mediów cyfrowych i projektowania graficznego
  • Moduł w zakresie fotografii
Program dla studiów II stopnia zawiera 3 moduły fakultatywne do wyboru :
  • Moduł kształcenia w zakresie grafiki
  • Moduł kształcenia w zakresie multimediów
  • Moduł kształcenia w zakresie malarstwa

Absolwent I i II stopnia posiada wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego plastyka-twórcy oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Potrafi realizować i upowszechniać różnorodne postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, edukacyjnych i użytkowych, prowadzi zajęcia warsztatowe w zakresie sztuk plastycznych. Absolwent posiada poznawcze oraz praktyczne umiejętności funkcjonowania na rynku sztuki. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w: ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej (muzeach, galeriach, domach kultury, ogniskach plastycznych itp.) oraz w ośrodkach promocyjnych i reklamowych.

Wybór i ukończenie modułu kształcenia w zakresie alternatywnych form edukacji daje studentowi przede wszystkim doświadczenie praktyczne przygotowujące go do samodzielnego prowadzenia warsztatów twórczych. Absolwent potrafi zaplanować zajęcia uwzględniając potrzeby i uwarunkowania pracy z różnymi grupami wiekowymi jako animator zajęć pozaszkolnych.

Wybór modułu kształcenia w zakresie mediów cyfrowych i projektowania graficznego daje studentowi możliwość nabycia praktycznych umiejętności z obszaru artystycznych i projektowych działań w zakresie multimediów, fotografii, intermediów, animacji oraz projektowania graficznego.

Wybór i ukończenie modułu kształcenia w zakresie fotografii pozwoli na uzyskanie odpowiednich kwalifikacji niezbędnych do posłużenia się fotograficznym medium w warunkach twórczych i zawodowych po ukończeniu studiów.

Wybór modułu kształcenia w zakresie multimediów umożliwia tworzenie własnych projektów audiowizualnych.


*nazwa kierunku po uzyskaniu pozytywnej opinii MNiSW


Przedmioty z jakimi spotkasz się w trakcie studiów to m.in.:
rysunek, malarstwo, struktury wizualne, fotografia, rzeźba, historia sztuki i zagadnienia sztuki współczesnej, filozofia, marketing sztuki, analiza dzieła sztuki, tendencje w sztuce współczesnej, promocja kultury artystycznej i krytyka artystyczna, działania multimedialne, alternatywne koncepcje edukacji, arteterapia, warsztaty wielowymiarowe, książka jako obiekt i działanie warsztatowe, działania fotograficzne w przestrzeni, fotografia cyfrowa, fotografia dokumentalna, historia fotografii, teoria i estetyka fotografii współczesnej, projektowanie graficzne, projektowanie na potrzeby Internetu, animowane formy filmowe, animacja, interaktywne działania przestrzenne
Szczegółowe informacje dotyczące warunków rekrutacji:
http://rekrutacja.uz.zgora.pl/

 

 

Instytut Sztuk Wizualnych
e-mail: Sekretariat@isw.uz.zgora.pl

tel. + 48 68 328 29 67
ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra