INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> PRACOWNIE

PRACOWNIA FOTOGRAFII

dr hab. Helena Kardasz, prof. UZ


Główny cel realizacji programu w Pracowni stanowi rozpoznanie roli fotografii w sztuce współczesnej. Doświadczenie fotografii jako narzędzia umożliwiającego i poszerzającego środki i sposoby wypowiedzi w różnych dziedzinach twórczości. Pogłębienie świadomości artystycznej ekspresji studenta poprzez działania fotograficzne w przestrzeni. Nabycie umiejętności samodzielnego proponowania znaczeń oraz realizacji zagadnień przy pomocy zróżnicowanych form i sposobów obrazowania wynikających z techniki i technologii fotografii.

Pracownia Fotografii prowadzi również zajęcia dla przedmiotu Pracownia Wolnego Wyboru, studia I i II stopnia, gdzie sposób realizacji proponowanych tematów w dużym stopniu wynika z indywidualnych zainteresowań i doświadczeń studentów.

W dalszym toku kształcenia, oferta programowa Pracowni obejmuje możliwość realizacji prac dyplomowych licencjackich i magisterskich dla studentów kierunku Sztuki Wizualne.

Metody kształcenia stanowią systematyczne zajęcia w grupach, przedstawienie wybranych zagadnień przy pomocy prezentacji wizualnych, konsultacje indywidualne w odniesieniu do realizowanych tematów.

Studenci mają możliwość interpretacji programu poprzez zapis analogowy, cyfrowy, wideo, obiekt, instalację.

dr hab. Helena Kardasz, prof. uczelni

 


Zuzanna Paszkowska, Grafika III rok I st., „Książka fotograficzna”, zestaw 17 fotografii barwnych w zapisie cyfrowym, semestr zimowy 2019/2020


Zuzanna Paszkowska, Grafika III rok I st., „Książka fotograficzna”, zestaw 17 fotografii barwnych w zapisie cyfrowym, semestr zimowy 2019/2020 
Instytut Sztuk Wizualnych
e-mail: Sekretariat@isw.uz.zgora.pl

tel. + 48 68 328 29 67
ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra