INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> PRACOWNIE

PRACOWNIA MALARSTWA - dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ

Celem pracowni malarstwa jest poszukiwanie drogi prowadzącej do pierwszych indywidualnych wypowiedzi artystycznych. Najważniejszym celem dydaktyki artystycznej jest zainicjowanie indywidualnego podejścia do sztuki. Punktem wyjścia jest zrozumienie i opanowanie warsztatu twórczego, znajomość budowy obrazu; materii malarskiej, struktury, światła i koloru oraz podejście do malarstwa jako dyscypliny umożliwiającej dostęp do współczesnych środków wyrazu by osiągnąć, cel jakim jest obraz.

Malarstwo współczesne to sztuka otwartego pola, swobodnie dryfujących wysp, jak to nazwał Jerzy Ludwiński, to wyraz osobistych, indywidualnych, intymnych wypowiedzi. Malarstwo bowiem to wypowiadanie się obrazem. Pracownia jest zatem miejscem, z którym się identyfikujemy. Jest stanem świadomości malarskiej i świadomości miejsca malarstwa w XXI wieku wraz z jego bogactwem, różnorodnością indywidualnych wypowiedzi, różnym sposobem postrzegania świata wraz z nieustannym poszerzaniem się pola do dyskusji na temat sztuki.

Umiejętności i efekty kształcenia jakie student powinien posiadać po ukończeniu kursu malarstwa to; świadomość warsztatu, szczegółowa wiedza z zakresu dawnej i współczesnej technologii, student powinien potrafić biegle dobierać i stosować plastyczne środki wyrazu adekwatne do realizowanych zadań i tematów, posiadać umiejętność rysunku, wrażliwość na kolor, temperaturę, walor, fakturę, posiadać umiejętność sformułowania koncepcji plastycznej, rozumieć i swobodnie używać pojęć stosowanych do opisu dzieła plastycznego, rozumieć związki łączące formę i treść, efektywnie wykorzystywać cechy własnej osobowości w kształtowaniu indywidualnej wypowiedzi artystycznej.

Proponowany sposób prowadzenia zajęć to: korekty oraz indywidualne rozmowy dotyczące realizowanej pracy, przeglądy semestralne, zaliczeniowe prac w wyznaczonych terminach, ćwiczenia z technik malarstwa sztalugowego jako środków wypowiedzi artystycznej. Poznawanie warsztatu poprzez otwarcie się na nowe technologie wizualne, wiedza o sztuce dawnej i najnowszej, świadomość konieczności pogłębiania istoty obrazu. Inne rodzaje aktywności to dyskusje, lektury, spotkania, uczestnictwo w wystawach dotyczących sztuki dawnej i współczesnej, udział w inicjatywach pozauczelnianych, projektach, warsztatach.


  • prace
  • dyplomy
  • plenery
 
Instytut Sztuk Wizualnych
e-mail: Sekretariat@isw.uz.zgora.pl

tel. + 48 68 328 29 67
ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra