INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> PRACOWNIE

PRACOWNIA MALARSTWA - dr hab. Jarosław Łukasik


Idee programowe pracowni malarstwa

Pracownia malarstwa stanowi przestrzeń twórczego rozwoju studenta. Niezależnie od kierunku studiów, student uczęszczający na zajęcia w pracowni 203, poznaje, eksploruje i doświadcza malarstwa jako szczególnego zjawiska, które powstaje na płaszczyźnie w konsekwencji bezpośredniego, intymnego kontaktu ludzkiej wrażliwości z rzeczywistością, Indywidualny rozwój studenta powiązany jest z pogłębianiem umiejętności warsztatowych w kreowaniu obrazu malarskiego. Współdziałanie elementów refleksji i intuicji w procesie malowania decyduje o kształcie programowym zajęć.

W pierwszym etapie student realizuje wyznaczane zadania o charakterze studyjnym, których celem jest poznanie powiązań między percepcją a ekspresją w procesie kształtowania obrazu. Czas ten jednocześnie umożliwia określenie własnej, krytycznej postawy twórczej, będącej podstawą do dalszego zindywidualizowanego programu dydaktycznego, którego cele, zakres i formy realizacji wyznaczają wyrażane predyspozycje i zainteresowania studenta. Za istotne uznaje się w pracowni respektowanie naturalnych zjawisk psychofizycznych w procesie kształtowania obrazu malarskiego i wynikające stąd adekwatne wykorzystanie środków ekspresji właściwych językowi malarskiej wypowiedzi, w śród których za najistotniejsze, na poziomie formalnym, uznaje się relacje światła i koloru wobec formy i kompozycji.

Podstawowym zadaniem, w końcowym etapie zajęć w pracowni 203, jest kreowanie samodzielnej wypowiedzi malarskiej w oparciu o różnorodne inspiracje płunące od otaczającej nas rzeczywistości cywilizacyjnej, społecznej i estetycznej, konfrontowanej z własnym, krytycznym oglądem, po codzienne doświadczenia życiowe z jednoczesnym otwarciem się na twórcze impulsy płynące z wyobraźni.

dr Jarosław Łukasik

 

Szczegółowy opis zadań dydaktycznych pracowni wynikających z programu z zakresu malarstwa dla poszczególnych kierunków studiów zawarty jest w arkuszach przedmiotowych: http://www.isw.uz.zgora.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=198&Itemid=337


Kierunek: Malarstwo, studia I- II st.

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk pięknych, studia I-II st.

Kierunek: Grafika, studia I st.:

Kierunek: Architektura wnętrz, studia I st.


Facebook: https://www.facebook.com/203pracownia?fref=ts
 
Instytut Sztuk Wizualnych
e-mail: Sekretariat@isw.uz.zgora.pl

tel. + 48 68 328 29 67
ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra